Πώς παράγουμε το
λάδι CBD μας;


Πώς παράγουμε το λάδι CBD μας;

Πώς παράγουμε το
λάδι CBD μας;


Πώς παράγουμε το λάδι CBD μας;

Η δημιουργία λαδιού και προϊόντων υψηλής ποιότητας CBD, όπως αυτά της Enecta, απαιτεί δεξιότητες, διαδικασίες και εξοπλισμό που είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.
Δεδομένου ότι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αγοράζουμε και να καταναλώνουμε με απόλυτη ηρεμία, φαίνεται σωστό να εξηγήσουμε το ταξίδι που παίρνει έναν σπόρο Cannabis Sativa L. για να γίνει εκχύλισμα CBD, έτοιμο για κατανάλωση.

Η δημιουργία λαδιού και προϊόντων υψηλής ποιότητας CBD, όπως αυτά της Enecta, απαιτεί δεξιότητες, διαδικασίες και εξοπλισμό που είναι κατάλληλα για τον σκοπό αυτό. Τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.
Δεδομένου ότι γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να αγοράζουμε και να καταναλώνουμε με απόλυτη ηρεμία, φαίνεται σωστό να εξηγήσουμε το ταξίδι που παίρνει έναν σπόρο Cannabis Sativa L. για να γίνει εκχύλισμα CBD, έτοιμο για κατανάλωση.

Η δημιουργία ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας απαιτεί προσκόλληση σε ορισμένες βασικές αρχές, αρχές που μερικές φορές περικλείονται σε οδηγίες που δημιουργούνται από ανεξάρτητους φορείς.

Οι θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν την παραγωγή μας είναι:

 • Καλλιέργεια σε επιλεγμένους αγρούς χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων
 • Εφαρμογή οδηγιών για ορθές γεωργικές πρακτικές και πρακτικές συλλογής (GACP)
 • Παρακολούθηση ρύπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας
 • Καλές πρακτικές παρασκευής

Η δημιουργία ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας απαιτεί προσκόλληση σε ορισμένες βασικές αρχές, αρχές που μερικές φορές περικλείονται σε οδηγίες που δημιουργούνται από ανεξάρτητους φορείς.

Οι θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν την παραγωγή μας είναι:

 • Καλλιέργεια σε επιλεγμένους αγρούς χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων
 • Εφαρμογή οδηγιών για ορθές γεωργικές πρακτικές και πρακτικές συλλογής (GACP)
 • Παρακολούθηση ρύπων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας
 • Καλές πρακτικές παρασκευής

Οι κατευθυντήριες γραμμές GACP και GMP λειτουργούν ως βάση για τη δημιουργία ενός κατάλληλου συστήματος διασφάλισης ποιότητας, παρέχοντας χρήσιμες αρχές για την εγγύηση σταθερών προτύπων, διασφαλίζοντας:

Τηρούνται οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής (που περιλαμβάνουν μόλυνση / διασταυρούμενη μόλυνση, προσωπική υγιεινή και παραγωγή υγιεινής φυτικού υλικού).

 • Μέθοδοι ελέγχου
 • Τεκμηριωμένες διαδικασίες (SOP) που καλύπτουν λεπτομερώς ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής
 • Ασφάλεια της διαδικασίας
 • Καταλληλότητα του τελικού προϊόντος.

Οι κατευθυντήριες γραμμές GACP και GMP λειτουργούν ως βάση για τη δημιουργία ενός κατάλληλου συστήματος διασφάλισης ποιότητας, παρέχοντας χρήσιμες αρχές για την εγγύηση σταθερών προτύπων, διασφαλίζοντας:

Τηρούνται οι γενικές και ειδικές απαιτήσεις υγιεινής (που περιλαμβάνουν μόλυνση / διασταυρούμενη μόλυνση, προσωπική υγιεινή και παραγωγή υγιεινής φυτικού υλικού).

 • Μέθοδοι ελέγχου
 • Τεκμηριωμένες διαδικασίες (SOP) που καλύπτουν λεπτομερώς ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής
 • Ασφάλεια της διαδικασίας
 • Καταλληλότητα του τελικού προϊόντος.

Αυτή η πολιτική μας βοηθά να διασφαλίσουμε, μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και προσδιορίζοντας κρίσιμες φάσεις παραγωγής (βάσει των διαδικασιών HACCP, Ανάλυσης Κινδύνου και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), ότι η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι κατάλληλη και συνεπής, μέσα σε μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης (κάθε παρτίδα παραγωγής είναι ανιχνεύσιμη και αναγνωρίσιμη από τον παραγωγό και, ως εκ τούτου, στο χωράφι και στον ακριβή τόπο όπου καλλιεργήθηκαν και συγκομίστηκαν τα φυτά).

 

Αυτή η πολιτική μας βοηθά να διασφαλίσουμε, μέσω τυποποιημένων διαδικασιών και προσδιορίζοντας κρίσιμες φάσεις παραγωγής (βάσει των διαδικασιών HACCP, Ανάλυσης Κινδύνου και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου), ότι η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων μας είναι κατάλληλη και συνεπής, μέσα σε μια ολοκληρωμένη και ενημερωμένη σύστημα εσωτερικής παρακολούθησης (κάθε παρτίδα παραγωγής είναι ανιχνεύσιμη και αναγνωρίσιμη από τον παραγωγό και, ως εκ τούτου, στο χωράφι και στον ακριβή τόπο όπου καλλιεργήθηκαν και συγκομίστηκαν τα φυτά).

Τα προϊόντα μας (εκτός από τις οδηγίες GACP) είναι πιστοποιημένα: Κατασκευασμένα στην Ιταλία, χωρίς φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα (εγγυόμαστε την απουσία βαρέων μετάλλων μέσω ανάλυσης και δειγματοληψίας κατά τη διάρκεια των φάσεων παραγωγής) και Παρακολούθηση αποθήκης (τα κτίρια μας καθαρίζονται συνεχώς , αερίζεται και ελέγχεται, με συγκεκριμένους χώρους εργασίας που είναι καλά οριοθετημένοι και κατάλληλοι για την προστασία των προϊόντων από κάθε είδους πιθανή μόλυνση).

Τα προϊόντα μας (εκτός από τις οδηγίες GACP) είναι πιστοποιημένα: Κατασκευασμένα στην Ιταλία, χωρίς φυτοφάρμακα, βαρέα μέταλλα (εγγυόμαστε την απουσία βαρέων μετάλλων μέσω ανάλυσης και δειγματοληψίας κατά τη διάρκεια των φάσεων παραγωγής) και Παρακολούθηση αποθήκης (τα κτίρια μας καθαρίζονται συνεχώς , αερίζεται και ελέγχεται, με συγκεκριμένους χώρους εργασίας που είναι καλά οριοθετημένοι και κατάλληλοι για την προστασία των προϊόντων από κάθε είδους πιθανή μόλυνση).ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

Το αρχικό υλικό για όλα τα προϊόντα Enecta είναι το Cannabis Sativa L. Αυτό το εξαιρετικό φυτό έχει πολλές διαφορετικές ποικιλίες, κάθε ποικιλία (ονομάζεται επίσης "στέλεχος") έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Enecta έχει επενδύσει από το 2013 σε ένα πρόγραμμα γενετικής έρευνας σπόρων για την ανάπτυξη φυτών κάνναβης ειδικά προσαρμοσμένων στην παραγωγή κανναβινοειδών. Για να διασφαλίσουμε ένα τέλειο λάδι CBD, φροντίζουμε να σπέρνεται ο σωστός σπόρος κάνναβης, αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική απόφαση που πρέπει να λαμβάνουμε κάθε χρόνο.

 


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Η προετοιμασία του εδάφους για σπορά, είναι το σημείο εκκίνησης και ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες της φάσης παραγωγής: ένα καλό πεδίο (όσον αφορά τη σύνθεση, τα θρεπτικά συστατικά και τους ρύπους) θα μπορεί πράγματι να παράγει ένα καλό προϊόν. Ως εκ τούτου, εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα "φιλόξενο" έδαφος που θα γίνει ο φυσικός βιότοπος για τις ρίζες, δημιουργώντας βέλτιστες συνθήκες για ανάπτυξη με προσεκτική και ακριβή παρακολούθηση για να αποτρέψουμε την ανάπτυξη αγριόχορτου ή την παρουσία μολυσματικών ουσιών.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ


Το αρχικό υλικό για όλα τα προϊόντα Enecta είναι το Cannabis Sativa L. Αυτό το εξαιρετικό φυτό έχει πολλές διαφορετικές ποικιλίες, κάθε ποικιλία (ονομάζεται επίσης "στέλεχος") έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Η Enecta έχει επενδύσει από το 2013 σε ένα πρόγραμμα γενετικής έρευνας σπόρων για την ανάπτυξη φυτών κάνναβης ειδικά προσαρμοσμένων στην παραγωγή κανναβινοειδών. Για να διασφαλίσουμε ένα τέλειο λάδι CBD, φροντίζουμε να σπέρνεται ο σωστός σπόρος κάνναβης, αυτή είναι ίσως η πιο σημαντική απόφαση που πρέπει να λαμβάνουμε κάθε χρόνο.


ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ


Η προετοιμασία του εδάφους για σπορά, είναι το σημείο εκκίνησης και ένας από τους θεμελιώδεις παράγοντες της φάσης παραγωγής: ένα καλό πεδίο (όσον αφορά τη σύνθεση, τα θρεπτικά συστατικά και τους ρύπους) θα μπορεί πράγματι να παράγει ένα καλό προϊόν. Ως εκ τούτου, εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα "φιλόξενο" έδαφος που θα γίνει ο φυσικός βιότοπος για τις ρίζες, δημιουργώντας βέλτιστες συνθήκες για ανάπτυξη με προσεκτική και ακριβή παρακολούθηση για να αποτρέψουμε την ανάπτυξη αγριόχορτου ή την παρουσία μολυσματικών ουσιών.


ΣΠΟΡΑ


Φυτεύουμε μόνο βιομηχανικές ποικιλίες που είναι καταχωρημένες στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ποικιλιών Αγροτικών Φυτικών Ειδών, σύμφωνα με την 13η Ιουνίου 2002 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2002/53 / CE οδηγία, αρ. 17, με επίπεδο THC χαμηλότερο από 0,2% (ακριβείς προσδιορισμένοι και πιστοποιημένοι σπόροι). Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εκτάσεις γης που αφιερώνονται στην καλλιέργεια κάνναβης καταγράφονται και τεκμηριώνονται, από τη θέση τους έως τις συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, για συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών.

Τονίζουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα ή άλλες χημικές ουσίες καθώς δεν είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την προστασία των καλλιεργειών. Επιπλέον, χάρη στις συνεχείς αναλύσεις που πραγματοποιούνται στα χωράφια μας, ελέγχουμε την ποιότητα και τις πιθανές ανάγκες και / ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια της βλαστικής φάσης. Επιπλέον, αυτές οι αναλύσεις αντιπροσωπεύουν τη βάση για την

δειγματοληψία των κανναβινοειδών, η οποία μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε το ποσοστό των δραστικών συστατικών που υπάρχουν κατά την ανάπτυξη των φυτών και κατά συνέπεια, να αποφασίσουμε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για συγκομιδή.


ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Η συγκομιδή γίνεται μέσω συγκεκριμένου γεωργικού εξοπλισμού που κόβει τα φυτά Cannabis Sativa L. και τα μετακινεί κατευθείαν προς ένα ρυμουλκούμενο στο πλάι, όπου τα φυτά κόβονται με πολύ αργή διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης (όπως για όλες τις φάσεις εργασίας), δίνουμε μεγάλη σημασία στον καθαρισμό όλων των μηχανημάτων / εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με φυτικά υλικά, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συγκομιδή.


ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ

Για την απόκτηση ενός προϊόντος που πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, η διαδικασία αποξήρανσης παίζει θεμελιώδη ρόλο, ώστε να αποφεύγεται κάθε τύπος αποικοδόμησης, αλλοίωσης ή μόλυνσης των φυτών Cannabis Sativa L.. Μετά τη συγκομιδή, το φυτικό υλικό μεταφέρεται (σε ​​ξηρές και καθαρές συνθήκες) σε χώρους στεγνώματος ειδικά αφιερωμένες στην επεξεργασία κάνναβης. Η φάση αποξήρανσης, που αποτελεί κρίσιμο σημείο της επεξεργασίας κάνναβης και συνεπώς, για την ποιότητα του τελικού προϊόντος, παρακολουθείται προσεκτικά, ειδικά μέσω συνεχούς ελέγχου θεμελιωδών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία και ο χρόνος στεγνώματος, η κυκλοφορία του αέρα και η σχετική υγρασία του στεγνωτηρίου.

 

Η παρακολούθηση αυτών των τριών παραγόντων αντιπροσωπεύει μια λειτουργική εγγύηση για την απόκτηση ομοιόμορφα αποξηραμένου τελικού προϊόντος, την αποτροπή σχηματισμού καλουπιού και τη μόλυνση ολόκληρου του φυτικού υλικού και τη σωστή και επαρκή συντήρηση με την πάροδο του χρόνου.


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Μόλις αποξηρανθεί, το υλικό υφίσταται μηχανικό διαχωρισμό. Αυτή η φάση επεξεργασίας επιτρέπει στο φυτικό υλικό να διαχωριστεί τέλεια μέσω μιας μηχανής που λειτουργεί αυτόματα με τρίψιμο των πινέλων και περνώντας μέσα από δονούμενα κοσκίνια και σταθερά κόσκινα. Μόλις ολοκληρωθεί η μηχανική διαδικασία, το απόβλητο υλικό θα διαχωριστεί πλήρως από το τέλεια αλεσμένο υλικό που είναι χρήσιμο για τους σκοπούς μας (εξαγωγή δραστικών συστατικών) το οποίο θα συσκευαστεί και θα αποθηκευτεί.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διαχωρισμού, το υλικό εδάφους μετακινείται απευθείας από τη μηχανή διαχωρισμού στα συγκεκριμένα στόμια εξόδου, τα οποία έχουν σακούλες στα άκρα τους (προορίζονται ειδικά για χρήση σε τρόφιμα, καθαρά και στεγνά, επιτρέποντας την αναπνοή αλλά όχι επαφή με εξωτερικές ουσίες / πιθανόν ρυπογόνων για την τελική συσκευασία. Ο κύκλος του μηχανήματος επομένως επιτρέπει ελεγχόμενη και συνεχή πλήρωση (μειώνοντας τη διέλευση και την παρέμβαση των χειριστών) Ωστόσο, επισημαίνουμε το γεγονός ότι όλο το υλικό που χρησιμοποιείται κατά τις διάφορες φάσεις επεξεργασίας έχει καταχωριστεί και συνοδεύεται από δελτία τεχνικών δεδομένων που πιστοποιούν τη συμβατότητα και τη χρησιμότητά του για τους ποιοτικούς σκοπούς και τους στόχους μας.

 

Το συσκευασμένο υλικό, επομένως, αποθηκεύεται σε παλέτες. Σε αυτήν τη φάση πραγματοποιείται η τελική επισήμανση των ομοιογενών παρτίδων, με έναν μεμονωμένο αριθμό παρτίδας που συνοψίζει όλα τα δεδομένα επεξεργασίας, επιτρέποντας σαφή και ακριβή ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Οι παλέτες αποθηκεύονται σε συγκεκριμένους καλά αεριζόμενους χώρους της αποθήκης, με προστατευμένες προσβάσεις και οι χώροι καθαρίζονται εύκολα και υποδιαιρούνται με φάση επεξεργασίας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία συσκευασίας, το υλικό περιμένει να αποσταλεί στον τόπο παραγωγής μας (ή στους πελάτες).


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΟΥ CBD

Για να λάβουμε ένα εκχύλισμα, οι ενδιαφέρουσες ενώσεις του φυτού πρέπει να διαχωριστούν από αυτές που δεν έχουν καμία χρήση για εμάς. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εκχύλισμα Enecta αναπτύσσεται και διαμορφώνεται γύρω από ένα συγκεκριμένο κανναβινοειδές. Τα κανναβινοειδή μπορούν να διαχωριστούν από τη φυτική ύλη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες μεθόδους για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. Γι 'αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το καλύτερο λάδι CBD μπορεί επίσης να είναι προσιτό για τους πελάτες μας.


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η συσκευασμένη και αποθηκευμένη κάνναβη είναι έτοιμη να αποσταλεί στον τόπο παραγωγής μας (ή σε πελάτες), όπου το φυτικό υλικό θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία για να αποκτήσει το τελικό προϊόν. Προτεραιότητά μας είναι να διατηρούμε υψηλά πρότυπα διαχείρισης ποιότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή και έλεγχο των προϊόντων μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι πληρούν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και απόδοσης.

Όλες οι φάσεις παραγωγής συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις GMP (Good Manufacturing Practice, κανόνες και οδηγίες που ισχύουν για όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής) και βασίζονται σε ένα αξιόπιστο ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας και ακριβείς διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου,

για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις οδηγίες σταθερότητας του ICH (Διεθνές Συμβούλιο για την Εναρμόνιση Τεχνικών Απαιτήσεων για Φαρμακευτικά Προϊόντα για Ανθρώπινη Χρήση), τους κανονισμούς ποιότητας ISO (International Standard Organisation) και ότι, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για τον καταναλωτή λόγω ανεπαρκών προφυλάξεων ασφαλείας ή ποιότητας.

Αυτός ο ποιοτικός στόχος επιτυγχάνεται τόσο μέσω της εργασίας του καλά καταρτισμένου προσωπικού που συμμετέχει σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας, όσο και με τη χρήση πιστοποιημένων διαδικασιών στις εγκαταστάσεις και τους χώρους, με κατάλληλο εξοπλισμό και υπηρεσίες.


ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΑΔΙΟΥ CBD

Βασικός ρόλος της παραγωγής είναι η χημική φάση εκχύλισης που συμβαίνει σε εργαστήρια όπου όλες οι εργασίες προγραμματίζονται, ελέγχονται, καταγράφονται και αναφέρονται. Η χημική εκχύλιση συνίσταται στον διαχωρισμό των ενδιαφερόντων συστατικών (δηλαδή CBD, CBG) από τη μήτρα στερεών φυτών, έτσι ώστε να λαμβάνονται μόνο πλούσια / συμπυκνωμένα εκχυλίσματα αυτών των συστατικών ενδιαφέροντος, με την ακριβή απομάκρυνση του THC. Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι εκχύλισης ενισχύουν τις ιδιότητες της πρώτης ύλης μας, διατηρώντας τη δομή και την αρχική βιολογική δραστικότητα των ουσιών της.

Οι συνθήκες εκχύλισης τυποποιούνται με ακρίβεια, με ιδιαίτερη προσοχή στις παραμέτρους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, του παράγοντα εκχύλισης και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται. Η διαδικασία μας περιλαμβάνει τη χρήση διαλυτών GRAS (Class III) όπως EtOH. Τα διαφορετικά ακόλουθα βήματα διασφαλίζουν το διαχωρισμό των παρεμβολών (όπως το κερί) που θα διαταράσσουν τις φάσεις καθαρισμού και απομόνωσης

ενός συγκεκριμένου Cannabinoid, το οποίο πρέπει να συμβεί χωρίς να υποβαθμίσει τη φυσική μοριακή δομή του. Μία τέτοια δομημένη διαδικασία μας επιτρέπει να εργαζόμαστε στα συστατικά οξέος (δηλ. CBDA) για να αποκαρβοξυλιώνεται εάν είναι απαραίτητο, μειώνοντας τον σχηματισμό δευτερογενών μεταβολιτών διεργασίας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο ποιοτικός έλεγχος εγκρίνει και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου: γράφοντας τις λεπτομερείς διαδικασίες για τη δειγματοληψία και τις δοκιμές εντός και μετά τη διαδικασία · τήρηση τεκμηρίωσης και αρχείων παραγωγής · καθορισμός των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων · έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας (βαθμονόμηση και συντήρηση) εργαλείων, μηχανημάτων και εξοπλισμού · παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας · εγγύηση της σωστής επισήμανσης των δοχείων και της συμμόρφωσης της συσκευασίας παρακολούθηση της σταθερότητας των προϊόντων · εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων ιχνηλασιμότητας.

Ο ποιοτικός έλεγχος δεν περιορίζεται επομένως στις εργαστηριακές εργασίες καθώς εμπλέκεται σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος (από την ανάπτυξη της πρώτης ύλης στη συσκευασία και τη διανομή του τελικού προϊόντος).


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Όσον αφορά τη συσκευασία προϊόντων, μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικές κατηγορίες, με βάση τον σκοπό και τον ρόλο στην αλυσίδα παραγωγής. Με τον όρο «συσκευασία» εννοούμε το εγκλεισμένο υλικό που προορίζεται να περιέχει τα προϊόντα και να διασφαλίζει την προστασία, την παρουσίασή τους και να τους επιτρέπει να διαχειρίζονται με ασφάλεια από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Γενικά, η συσκευασία μπορεί να χωριστεί σε πρωτογενή και δευτερογενή. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε δοχεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το προϊόν (δηλαδή φιαλίδια, φιάλες), ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει στη συσκευασία που περικλείει το κύριο υλικό (δηλ. Θήκες για μικρές φιάλες κ.λπ.).

 

Ο σκοπός της ποιοτικής συσκευασίας, δηλαδή αυτό που καλείται να διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής είναι:

 • Ιδανικά προσαρμοσμένο στο προϊόν, προστατεύοντας την ακεραιότητά του και αποτρέποντας οποιαδήποτε πιθανή διείσδυση από εξωτερικούς παράγοντες.
 • Αποτελεσματική αντοχή σε εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες (ιδιαίτερα για την πρωτογενή συσκευασία, η οποία πρέπει να είναι ανθεκτική στο φως και αεροστεγής).
 • Επαρκής προστασία του προϊόντος με ακριβή χαρακτηριστικά για την εγγύηση της
 • ακεραιότητας του προϊόντος κατά τη μεταφορά.
 • Σωστή επικοινωνία σχετικά με τη φύση του περιεχομένου.

Τα προϊόντα, στην πραγματικότητα, μπορούν να επιδεινωθούν λόγω χημικής ασυμβατότητας μεταξύ των συστατικών του σκευάσματος ή με τα υλικά συσκευασίας ή ακόμη και των επιπτώσεων της υγρασίας, του οξυγόνου, του φωτός και των διαφόρων θερμοκρασιών. Για παράδειγμα, η χρήση αδιαφανών δοχείων (κατασκευασμένα από μέταλλα, έγχρωμο πλαστικό ή πορτοκαλί γυαλί) σάς επιτρέπει να προστατεύετε το προϊόν από αντιδράσεις φωτός και οξείδωσης.

Η συσκευασία θα περιέχει τον αριθμό παρτίδας προϊόντος για ανιχνευσιμότητα και να διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του προϊόντος (όνομα, ποιοτική και ποσοτική σύνθεση, ημερομηνία λήξης), επιτρέποντας τον εντοπισμό της αυθεντικότητάς του. Η ιχνηλασιμότητα είναι μια διαδικασία που ακολουθεί το προϊόν από αρχή εώς τέλος στην αλυσίδα παραγωγής και διασφαλίζει ότι, σε κάθε στάδιο, υπάρχουν κατάλληλα ίχνη (πληροφορίες) και περιλαμβάνονται στη δημιουργία του αριθμού παρτίδας.


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

Οι χώροι που προορίζονται για την αποθήκευση προϊόντων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε: να διασφαλίζουν καλές συνθήκες αποθήκευσης. επιτρέπουν την ομαλή και κατηγοριοποιημένη αποθήκευση αγαθών και μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης στο ελάχιστο. συνολικά, για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα των προϊόντων · για τη διατήρηση επαρκών συνθηκών αποθήκευσης (φως, θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.) και ως εκ τούτου, για να διατηρούνται σταθερά τα πρότυπα ποιότητας και ακεραιότητας τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη μεταφορά.

Η διανομή και η μεταφορά σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ώρες συμβάλλουν στη μείωση κάθε κινδύνου ή κατάστασης που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα και την ακεραιότητα των προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι η ταυτότητά τους δεν θα χαθεί και ότι δεν θα υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά.


ΣΠΟΡΑ

 

Φυτεύουμε μόνο βιομηχανικές ποικιλίες που είναι καταχωρημένες στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Ποικιλιών Αγροτικών Φυτικών Ειδών, σύμφωνα με την 13η Ιουνίου 2002 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2002/53 / CE οδηγία, αρ. 17, με επίπεδο THC χαμηλότερο από 0,2% (ακριβείς προσδιορισμένοι και πιστοποιημένοι σπόροι). Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις εκτάσεις γης που αφιερώνονται στην καλλιέργεια κάνναβης καταγράφονται και τεκμηριώνονται, από τη θέση τους έως τις συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, για συνεχή παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών.

 

 

Τονίζουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα ή άλλες χημικές ουσίες καθώς δεν είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη και την προστασία των καλλιεργειών. Επιπλέον, χάρη στις συνεχείς αναλύσεις που πραγματοποιούνται στα χωράφια μας, ελέγχουμε την ποιότητα και τις πιθανές ανάγκες και / ή ελλείψεις κατά τη διάρκεια της βλαστικής φάσης. Επιπλέον, αυτές οι αναλύσεις αντιπροσωπεύουν τη βάση για την

 

 

δειγματοληψία των κανναβινοειδών, η οποία μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε το ποσοστό των δραστικών συστατικών που υπάρχουν κατά την ανάπτυξη των φυτών και κατά συνέπεια, να αποφασίσουμε ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για συγκομιδή.

 


ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

Η συγκομιδή γίνεται μέσω συγκεκριμένου γεωργικού εξοπλισμού που κόβει τα φυτά Cannabis Sativa L. και τα μετακινεί κατευθείαν προς ένα ρυμουλκούμενο στο πλάι, όπου τα φυτά κόβονται με πολύ αργή διαδικασία. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης (όπως για όλες τις φάσεις εργασίας), δίνουμε μεγάλη σημασία στον καθαρισμό όλων των μηχανημάτων / εξοπλισμού που έρχονται σε επαφή με φυτικά υλικά, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συγκομιδή.

 


ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗ

Για την απόκτηση ενός προϊόντος που πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας, η διαδικασία αποξήρανσης παίζει θεμελιώδη ρόλο, ώστε να αποφεύγεται κάθε τύπος αποικοδόμησης, αλλοίωσης ή μόλυνσης των φυτών Cannabis Sativa L.. Μετά τη συγκομιδή, το φυτικό υλικό μεταφέρεται (σε ​​ξηρές και καθαρές συνθήκες) σε χώρους στεγνώματος ειδικά αφιερωμένες στην επεξεργασία κάνναβης. Η φάση αποξήρανσης, που αποτελεί κρίσιμο σημείο της επεξεργασίας κάνναβης και συνεπώς, για την ποιότητα του τελικού προϊόντος, παρακολουθείται προσεκτικά, ειδικά μέσω συνεχούς ελέγχου θεμελιωδών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία και ο χρόνος στεγνώματος, η κυκλοφορία του αέρα και η σχετική υγρασία του στεγνωτηρίου.

 

Η παρακολούθηση αυτών των τριών παραγόντων αντιπροσωπεύει μια λειτουργική εγγύηση για την απόκτηση ομοιόμορφα αποξηραμένου τελικού προϊόντος, την αποτροπή σχηματισμού καλουπιού και τη μόλυνση ολόκληρου του φυτικού υλικού και τη σωστή και επαρκή συντήρηση με την πάροδο του χρόνου.

 


ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Μόλις αποξηρανθεί, το υλικό υφίσταται μηχανικό διαχωρισμό. Αυτή η φάση επεξεργασίας επιτρέπει στο φυτικό υλικό να διαχωριστεί τέλεια μέσω μιας μηχανής που λειτουργεί αυτόματα με τρίψιμο των πινέλων και περνώντας μέσα από δονούμενα κοσκίνια και σταθερά κόσκινα. Μόλις ολοκληρωθεί η μηχανική διαδικασία, το απόβλητο υλικό θα διαχωριστεί πλήρως από το τέλεια αλεσμένο υλικό που είναι χρήσιμο για τους σκοπούς μας (εξαγωγή δραστικών συστατικών) το οποίο θα συσκευαστεί και θα αποθηκευτεί.

 


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το συσκευασμένο υλικό, επομένως, αποθηκεύεται σε παλέτες. Σε αυτήν τη φάση πραγματοποιείται η τελική επισήμανση των ομοιογενών παρτίδων, με έναν μεμονωμένο αριθμό παρτίδας που συνοψίζει όλα τα δεδομένα επεξεργασίας, επιτρέποντας σαφή και ακριβή ιχνηλασιμότητα του προϊόντος. Οι παλέτες αποθηκεύονται σε συγκεκριμένους καλά αεριζόμενους χώρους της αποθήκης, με προστατευμένες προσβάσεις και οι χώροι καθαρίζονται εύκολα και υποδιαιρούνται με φάση επεξεργασίας. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία συσκευασίας, το υλικό περιμένει να αποσταλεί στον τόπο παραγωγής μας (ή στους πελάτες).

 

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία διαχωρισμού, το υλικό εδάφους μετακινείται απευθείας από τη μηχανή διαχωρισμού στα συγκεκριμένα στόμια εξόδου, τα οποία έχουν σακούλες στα άκρα τους (προορίζονται ειδικά για χρήση σε τρόφιμα, καθαρά και στεγνά, επιτρέποντας την αναπνοή αλλά όχι επαφή με εξωτερικές ουσίες / πιθανόν ρυπογόνων για την τελική συσκευασία. Ο κύκλος του μηχανήματος επομένως επιτρέπει ελεγχόμενη και συνεχή πλήρωση (μειώνοντας τη διέλευση και την παρέμβαση των χειριστών) Ωστόσο, επισημαίνουμε το γεγονός ότι όλο το υλικό που χρησιμοποιείται κατά τις διάφορες φάσεις επεξεργασίας έχει καταχωριστεί και συνοδεύεται από δελτία τεχνικών δεδομένων που πιστοποιούν τη συμβατότητα και τη χρησιμότητά του για τους ποιοτικούς σκοπούς και τους στόχους μας.

 


ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΔΙΟΥ CBD

Για να λάβουμε ένα εκχύλισμα, οι ενδιαφέρουσες ενώσεις του φυτού πρέπει να διαχωριστούν από αυτές που δεν έχουν καμία χρήση για εμάς. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εκχύλισμα Enecta αναπτύσσεται και διαμορφώνεται γύρω από ένα συγκεκριμένο κανναβινοειδές. Τα κανναβινοειδή μπορούν να διαχωριστούν από τη φυτική ύλη με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένες μεθόδους για να διασφαλίσουμε τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσματικότητα αυτής της διαδικασίας. Γι 'αυτό μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το καλύτερο λάδι CBD μπορεί επίσης να είναι προσιτό για τους πελάτες μας.

 


ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η συσκευασμένη και αποθηκευμένη κάνναβη είναι έτοιμη να αποσταλεί στον τόπο παραγωγής μας (ή σε πελάτες), όπου το φυτικό υλικό θα υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία για να αποκτήσει το τελικό προϊόν. Προτεραιότητά μας είναι να διατηρούμε υψηλά πρότυπα διαχείρισης ποιότητας στην ανάπτυξη, παραγωγή και έλεγχο των προϊόντων μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι πληρούν ταυτόχρονα τις απαιτήσεις ασφάλειας, ποιότητας και απόδοσης.

Όλες οι φάσεις παραγωγής συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις GMP (Good Manufacturing Practice, κανόνες και οδηγίες που ισχύουν για όλα τα στάδια του κύκλου παραγωγής) και βασίζονται σε ένα αξιόπιστο ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας και ακριβείς διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου,

 

για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα συμμορφώνονται με τις οδηγίες σταθερότητας του ICH (Διεθνές Συμβούλιο για την Εναρμόνιση Τεχνικών Απαιτήσεων για Φαρμακευτικά Προϊόντα για Ανθρώπινη Χρήση), τους κανονισμούς ποιότητας ISO (International Standard Organisation) και ότι, ως εκ τούτου, είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση και δεν παρουσιάζουν κίνδυνο για τον καταναλωτή λόγω ανεπαρκών προφυλάξεων ασφαλείας ή ποιότητας.

Αυτός ο ποιοτικός στόχος επιτυγχάνεται τόσο μέσω της εργασίας του καλά καταρτισμένου προσωπικού που συμμετέχει σε όλες τις φάσεις επεξεργασίας, όσο και με τη χρήση πιστοποιημένων διαδικασιών στις εγκαταστάσεις και τους χώρους, με κατάλληλο εξοπλισμό και υπηρεσίες.

 


ΕΞΟΡΥΞΗ ΛΑΔΙΟΥ CBD


Βασικός ρόλος της παραγωγής είναι η χημική φάση εκχύλισης που συμβαίνει σε εργαστήρια όπου όλες οι εργασίες προγραμματίζονται, ελέγχονται, καταγράφονται και αναφέρονται. Η χημική εκχύλιση συνίσταται στον διαχωρισμό των ενδιαφερόντων συστατικών (δηλαδή CBD, CBG) από τη μήτρα στερεών φυτών, έτσι ώστε να λαμβάνονται μόνο πλούσια / συμπυκνωμένα εκχυλίσματα αυτών των συστατικών ενδιαφέροντος, με την ακριβή απομάκρυνση του THC. Οι εφαρμοζόμενες μέθοδοι εκχύλισης ενισχύουν τις ιδιότητες της πρώτης ύλης μας, διατηρώντας τη δομή και την αρχική βιολογική δραστικότητα των ουσιών της.

 

 

Οι συνθήκες εκχύλισης τυποποιούνται με ακρίβεια, με ιδιαίτερη προσοχή στις παραμέτρους επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, του παράγοντα εκχύλισης και των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται. Η διαδικασία μας περιλαμβάνει τη χρήση διαλυτών GRAS (Class III) όπως EtOH. Τα διαφορετικά ακόλουθα βήματα διασφαλίζουν το διαχωρισμό των παρεμβολών (όπως το κερί) που θα διαταράσσουν τις φάσεις καθαρισμού και απομόνωσης

 

 

ενός συγκεκριμένου Cannabinoid, το οποίο πρέπει να συμβεί χωρίς να υποβαθμίσει τη φυσική μοριακή δομή του. Μία τέτοια δομημένη διαδικασία μας επιτρέπει να εργαζόμαστε στα συστατικά οξέος (δηλ. CBDA) για να αποκαρβοξυλιώνεται εάν είναι απαραίτητο, μειώνοντας τον σχηματισμό δευτερογενών μεταβολιτών διεργασίας.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Ο ποιοτικός έλεγχος εγκρίνει και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου: γράφοντας τις λεπτομερείς διαδικασίες για τη δειγματοληψία και τις δοκιμές εντός και μετά τη διαδικασία · τήρηση τεκμηρίωσης και αρχείων παραγωγής · καθορισμός των διαδικασιών καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων · έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας (βαθμονόμηση και συντήρηση) εργαλείων, μηχανημάτων και εξοπλισμού · παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας · εγγύηση της σωστής επισήμανσης των δοχείων και της συμμόρφωσης της συσκευασίας παρακολούθηση της σταθερότητας των προϊόντων · εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων ιχνηλασιμότητας.

Ο ποιοτικός έλεγχος δεν περιορίζεται επομένως στις εργαστηριακές εργασίες καθώς εμπλέκεται σε όλες τις αποφάσεις σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος (από την ανάπτυξη της πρώτης ύλης στη συσκευασία και τη διανομή του τελικού προϊόντος).

 


ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Όσον αφορά τη συσκευασία προϊόντων, μπορεί να χωριστεί σε διαφορετικές κατηγορίες, με βάση τον σκοπό και τον ρόλο στην αλυσίδα παραγωγής. Με τον όρο «συσκευασία» εννοούμε το εγκλεισμένο υλικό που προορίζεται να περιέχει τα προϊόντα και να διασφαλίζει την προστασία, την παρουσίασή τους και να τους επιτρέπει να διαχειρίζονται με ασφάλεια από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Γενικά, η συσκευασία μπορεί να χωριστεί σε πρωτογενή και δευτερογενή. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται σε δοχεία που έρχονται σε άμεση επαφή με το προϊόν (δηλαδή φιαλίδια, φιάλες), ενώ η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει στη συσκευασία που περικλείει το κύριο υλικό (δηλ. Θήκες για μικρές φιάλες κ.λπ.).

 

Ο σκοπός της ποιοτικής συσκευασίας, δηλαδή αυτό που καλείται να διασφαλίσει ότι ο καταναλωτής είναι:

 • Ιδανικά προσαρμοσμένο στο προϊόν, προστατεύοντας την ακεραιότητά του και αποτρέποντας οποιαδήποτε πιθανή διείσδυση από εξωτερικούς παράγοντες.
 • Αποτελεσματική αντοχή σε εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες (ιδιαίτερα για την πρωτογενή συσκευασία, η οποία πρέπει να είναι ανθεκτική στο φως και αεροστεγής).
 • Επαρκής προστασία του προϊόντος με ακριβή χαρακτηριστικά για την εγγύηση της
 • ακεραιότητας του προϊόντος κατά τη μεταφορά.
 • Σωστή επικοινωνία σχετικά με τη φύση του περιεχομένου.

Τα προϊόντα, στην πραγματικότητα, μπορούν να επιδεινωθούν λόγω χημικής ασυμβατότητας μεταξύ των συστατικών του σκευάσματος ή με τα υλικά συσκευασίας ή ακόμη και των επιπτώσεων της υγρασίας, του οξυγόνου, του φωτός και των διαφόρων θερμοκρασιών. Για παράδειγμα, η χρήση αδιαφανών δοχείων (κατασκευασμένα από μέταλλα, έγχρωμο πλαστικό ή πορτοκαλί γυαλί) σάς επιτρέπει να προστατεύετε το προϊόν από αντιδράσεις φωτός και οξείδωσης.

Η συσκευασία θα περιέχει τον αριθμό παρτίδας προϊόντος για ανιχνευσιμότητα και να διαθέτει τις απαραίτητες πληροφορίες για την ταυτοποίηση του προϊόντος (όνομα, ποιοτική και ποσοτική σύνθεση, ημερομηνία λήξης), επιτρέποντας τον εντοπισμό της αυθεντικότητάς του. Η ιχνηλασιμότητα είναι μια διαδικασία που ακολουθεί το προϊόν από αρχή εώς τέλος στην αλυσίδα παραγωγής και διασφαλίζει ότι, σε κάθε στάδιο, υπάρχουν κατάλληλα ίχνη (πληροφορίες) και περιλαμβάνονται στη δημιουργία του αριθμού παρτίδας.

 


ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

Οι χώροι που προορίζονται για την αποθήκευση προϊόντων έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε: να διασφαλίζουν καλές συνθήκες αποθήκευσης. επιτρέπουν την ομαλή και κατηγοριοποιημένη αποθήκευση αγαθών και μειώνουν τον κίνδυνο μόλυνσης στο ελάχιστο. συνολικά, για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην ποιότητα των προϊόντων · για τη διατήρηση επαρκών συνθηκών αποθήκευσης (φως, θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.) και ως εκ τούτου, για να διατηρούνται σταθερά τα πρότυπα ποιότητας και ακεραιότητας τόσο κατά την αποθήκευση όσο και κατά τη μεταφορά.

Η διανομή και η μεταφορά σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ώρες συμβάλλουν στη μείωση κάθε κινδύνου ή κατάστασης που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα και την ακεραιότητα των προϊόντων, διασφαλίζοντας ότι η ταυτότητά τους δεν θα χαθεί και ότι δεν θα υποστούν ζημιά κατά τη μεταφορά.