Δικαίωμα Ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός 30 ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος ακύρωσης θα λήξει μετά από 30 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία αποκτάτε, ή ένα τρίτο μέρος εκτός της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας και υποδεικνύεται από εσάς που αποκτάτε, φυσική κατοχή του τελευταίου αγαθού. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε (Enecta Ltd -125-127 KIFISIAS AVE. ATHENS GR11524, wecare@enecta.gr, phone number: +31 62 442 43 63) για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση με σαφή δήλωση ( π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή e-mail ή με τη φόρμα στην ειδική σελίδα, προσβάσιμη στη διεύθυνσηhttps: //www.enecta.gr/pages/return-and-refund).

Για να τηρήσετε την προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ανακοίνωσή σας σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης πριν από τη λήξη της περιόδου ακύρωσης.

 

Επιπτώσεις της ακύρωσης

 

Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, θα σας αποζημιώσουμε όλες τις πληρωμές που λάβατε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τα πρόσθετα έξοδα που προκύπτουν εάν επιλέξατε έναν τύπο παράδοσης διαφορετικό από τον λιγότερο ακριβό τύπο τυπικής παράδοσης που προσφέρθηκε από εμάς). Ενδέχεται να κάνουμε αφαίρεση από την αποζημίωση για απώλεια αξίας οποιουδήποτε αγαθού παραδόθηκε, εάν η απώλεια είναι αποτέλεσμα περιττού χειρισμού από εσάς. Θα πραγματοποιήσουμε την αποζημίωση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα

- (α) 14 ημέρες μετά την ημέρα θα λάβουμε από εσάς τυχόν αγαθά που παραδόθηκαν, ή

- (β) (εάν νωρίτερα) 14 ημέρες μετά την ημέρα που παρέχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, ή

- (γ) εάν δεν παραδόθηκαν αγαθά, 14 ημέρες μετά την ημέρα κατά την οποία θα ενημερωθούμε για την απόφασή σας να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση. Θα πραγματοποιήσουμε την απόδοση χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Δεν θα επιβαρυνθείτε με έξοδα ως αποτέλεσμα της επιστροφής. Ενδέχεται να παρακρατήσουμε την αποζημίωση έως ότου λάβουμε τα αγαθά πίσω ή έχετε παράσχει αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε αποστείλει τα αγαθά, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο. Θα στείλετε τα αγαθά ή θα τα παραδώσετε σε εμάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα μας κοινοποιήσετε την ακύρωση από αυτήν τη σύμβαση. Η προθεσμία τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Εάν ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οι πληρωμές που έχετε πραγματοποιήσει υπέρ μας σε σχέση με τη σχετική παραγγελία θα επιστραφούν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης για την κανονική παράδοση.

Ωστόσο, τυχόν επιπλέον έξοδα παράδοσης που ενδέχεται να εφαρμοστούν λόγω του γεγονότος ότι έχετε επιλέξει διαφορετικό (και πιο ακριβό) τύπο παράδοσης από την τυπική παράδοση που προσφέρεται από εμάς, δεν θα επιστρέφονται. Είστε υπεύθυνοι μόνο για οποιαδήποτε μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτει από το χειρισμό εκτός από αυτό που είναι απαραίτητο για να προσδιορίσετε τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.